1 2 3
 
  • 'งานบริการไฟฟ้า
  • การใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง
  • แจ้งย้ายสำนักงาน

ประกวดราคา/จัดซื้อ

กคร.(ฉ.2)(จฟ.)-จซ.001/2556

สอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ปี 2556 
posted on 6 มี.ค. 2556 : 23:24
 
ดูประกวดราคา/จัดซื้อทั้งหมด

ข่าวสาร

การไฟฟ้าจังหวัดอุบลฯ ย้ายที่ทำการใหม่

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จะย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป   

 

นายวิชิต เกตวงศา อข.ฉ.2

ได้เป็นประธานกล่าวคำให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบควบคุมมิเตอร์ในระบบ SAP”  

 

นายวันโชค ถวิลวิทยานนท์ รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการภาค 2 (จ2)

เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐิน ถวาย ณ บ้านจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

 

อ่านข่าวสารทั้งหมด

สาระน่ารู้

หมอกจางๆ หรือ ควัน ปัญหาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ..

ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี พื้นที่ตอนบนของภาคเหนือมักประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ซึ่งปีนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่ามีแนวโน้มหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  

 

รู้จักประชาคมเศรฐกิจอาเซียน

หลังจากที่เรานำเสนอภาพรวมของการรวมตัวของประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community และการทำงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง..  

 

กาแฟ ดื่มดีได้..ดื่มร้าย..อันตราย !!

กาแฟนับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนวัยทำงานและมีแนวโน้มขยายฐานผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการดื่มกาแฟมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสดชื่นในยามเช้าหรือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวเหมือนดังในอดีตเท่านั้น แต่ยังถูกใช้แสดงถึงชีวิตที่ทันสมัย..  

 

หลอดไฟที่ให้แสงสว่างมีแบบใดบ้าง..?

หลอดไฟที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างนั้นมีแบบใดบ้าง? เหมาะสำหรับการใช้งานลักษณะใด? หากเลือกใช้ให้ถูกกับลักษณะจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ ดังนั้นเราจึงนำความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างมาให้ศึกษากัน..  

 

รู้ทันหมั่นสังเกต...ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งย่อมมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดชำรุดเสียหายขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ การหมั่นสังเกตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราสามารถพบความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที..  

 

อ่านสาระน่ารู้ทั้งหมด

INSTAGRAM PEA THAILAND