logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

PEA ยกระดับบริการครบวงจรที่จังหวัดเลย

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย PEA ขยายศูนย์บริการลูกค้า หรือ PEA Shop ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าและการขอใช้ไฟฟ้า อำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้ไฟ ด้วยบริการแบบ One Touch Service ที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ตอบสนองวิถีชีวิตปัจจุบันที่มีเวลาจำกัด และนอกจาก PEA Shop ยังมี PEA Mobile Shop ซึ่งเป็นรถบริการเคลื่อนที่สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง โดยจัดพิธีเปิด PEA Shop และปล่อยรถ  PEA Mobile Shop  ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อเดือนมกราคม 2558

 image001

image003

image005

image007

image009

Go to top