logo

Menu

.

.

.

Thai English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay

building-hedge-icon    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี
         123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
phone2 ne1โทรศัพท์ 0-4222-2666 / 0-4222-3269 / 0-4222-1088 โทรสาร 0-4224-6306

From Address:
or Map

Go to top