กองซื้อขาย : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
ดูแลการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน SPP ,VSPP (ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก) และ Solar Rooftop
2.
ดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟทุกประเภท ให้เป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์การคิดเงินค่าไฟฟ้า
3.
งานด้านการจัดเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าและรายได้อื่นๆ
4.
งานบริการด้านข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้า
   
.
โทร : 0-4234-5184    แฟกซ์ : 0-4293-1158