กองบำรุงรักษา : หน้าที่รับผิดชอบ
1.
บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ สวิตช์เกียร์ และรีเลย์
2.
บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน
3.
บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา จุดต่อ จุดสัมผัส ในสายส่ง, สถานีไฟฟ้า
4.
บริการให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
5.
การบริการด้าน Hot Line, การฉีดน้ำล้างลูกถ้วย
   
.
โทร : 0-4293-1172    แฟกซ์ : 0-4234-5188